ANVÄND ROT AVDRAGET
30% BILLIGARE 100 % ENKLARE

Färgkartans Måleri är proffs på både inom och utomhus målning.

Utnyttja ROT-avdraget.

Du har möjlighet att få en skattereduktion på
30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år.

Läs mera

ANVÄND ROT AVDRAGET
30% BILLIGARE 100 % ENKLARE

Färgkartans Måleri är proffs på både inom och utomhus målning.

Utnyttja ROT-avdraget.

Du har möjlighet att få en skattereduktion på
30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år.

Läs mera

ANVÄND ROT AVDRAGET
30% BILLIGARE 100 % ENKLARE

Färgkartans Måleri är proffs på både inom och utomhus målning.

Utnyttja ROT-avdraget.

Du har möjlighet att få en skattereduktion på
30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år.

Läs mera

ANVÄND ROT AVDRAGET
30% BILLIGARE 100 % ENKLARE

Färgkartans Måleri är proffs på både inom och utomhus målning.

Utnyttja ROT-avdraget.

Du har möjlighet att få en skattereduktion på
30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år.

Läs mera

Miljöpolicy

På Färgkartans måleri är det viktigt att alla inblandade såsom leverantörer, beställare och kunder föredrar produkter med
minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan. Under och efter arbetet, utan att varken kvalitet eller hållbarhet påverkas.

– Uppfylla kraven enligt Sveriges Måleriföretagares Samorganisations miljöcertifirering.
– Efterfölja lagar och avtal som gäller i miljöskydd.
– Ständigt förebygga och förbättra för att minska miljöpåverkan.
– Fortlöpande informera och utbilda våra anställda i miljöpåverkan.
– Hushålla med resurser, vatten och energi samt minska utsläpp av lösningsmedel.
– Minska användandet av ej återvinningsbart material samt att sortera återvinningsbart avfall.